• neiyetu

ସମ୍ବାଦ

ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଡ: ରପ୍ତାନୀର 90% ରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦିତ |

ଏକ ଖରାପ ଶିଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସାବୁନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନବାହାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନୁକରଣ ଇନୋଭେସନ୍ ପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ independent ାଧୀନ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି …… ନିକଟରେ, ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟୁରୋ 70 ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଚାଇନାର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତଥ୍ୟ, ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରୋଗ୍ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି |

ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଅର୍ଥନ development ତିକ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶକ୍ତି | ଶିଳ୍ପଗୁଡିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ତର ବ raise ାଇବା ଉଚିତ୍ | 70 ବର୍ଷର industrial ଦ୍ୟୋଗିକ ଅର୍ଥନ development ତିକ ବିକାଶର historical ତିହାସିକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ, ଚାଇନାର ଶିଳ୍ପ କିପରି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ? ଏକ ଦୃ solid ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାକୁ ଆଉ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍? ସାମ୍ବାଦିକ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବା ବିକାଶର ଏକ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରେ |

1952 ମସିହାରେ, ଶିଳ୍ପର ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ 12 ବିଲିୟନ ୟୁଆନରେ ପହଞ୍ଚିଲା; 1978 ରେ, ଏହା 160 ବିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲା; 2012 ରେ, ଏହା 20 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ୟୁଆନ୍ ପାସ କଲା; ଏବଂ 2018 ରେ, ଏହା 30 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ୟୁଆନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି | ଯଦି ଆମେ ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଯୋଡି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ରେଖା ଚାର୍ଟ ଅଙ୍କନ କରୁ, କାଗଜରେ ଏକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ବୁଲୁଥିବା ଉପର ବକ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ |

1952 ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ରମାଗତ ମୂଲ୍ୟରେ, ଶିଳ୍ପର ଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ 970.6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା କିମ୍ବା ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 11 ପ୍ରତିଶତ | ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାର କେବଳ ବିଶ୍ developing ର ଅଧିକାଂଶ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ” ଚୀନ୍ ମାକ୍ରୋ-ଅର୍ଥନ research ତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପ କୋଠରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଓ ଜୋଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି।

ଶିଳ୍ପ ପରିସର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି | “ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଆମର ଉତ୍ସକୁ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଅଶୋଧିତ ତ oil ଳ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ” ସିପିସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ପାର୍ଟି ସ୍କୁଲର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲି ଜିଆଙ୍ଗଟାଓ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୃ material ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବ techn ଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ:06-20-2021
  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: